Aktieindexobligationer

En aktieindexobligation är för många lika mycket grekiska att förstå som att uttala. Det är emellertid inte så krångligt och vi skall på ett kortfattat sätt försöka gå igenom en aktieindexobligation på enklast möjliga sätt. Generellt kan den beskrivas som en vanlig obligation, det vill säga en skyldighet, där avkastningen inte utkristalliseras som en ränta utan är istället kopplad till ett marknadsvärde som bestäms av exempelvis en aktie, fond eller valuta.

En aktieindexobligation är för många lika mycket grekiska att förstå som att uttala. Det är emellertid inte så krångligt och vi skall på ett kortfattat sätt försöka gå igenom en aktieindexobligation på enklast möjliga sätt. Generellt kan den beskrivas som en vanlig obligation, det vill säga en skyldighet, där avkastningen inte utkristalliseras som en ränta utan är istället kopplad till ett marknadsvärde som bestäms av exempelvis en aktie, fond eller valuta. Efter att bindningstiden löper ur så omvandlas aktieindexobligationen till sitt nominella värde, det vill säga det värde som den hade när du köpte den med addering av inflationen, samt den värdeökning som skett på den tiden som du haft den i dina ägor. Ägaren till obligationen får alltså möjlighet att tjäna pengar på sin aktieindexobligation tack vare att marknaden har gått upp. Det innebär emellertid också att den kan gå ner vilket gör att förluster kan drabba ägaren. Dessvärre finns ofta restriktioner i obligationerna som regleras med olika avtal och som då sätter tak för hur mycket de kan gå upp i värde med mera. Ett exempel kan vara att banken som erbjuder obligationen drar bort de tre bästa månaderna från ett år eller liknande.

En aktieindexobligation är en nollkupongsobligation som kopplats till ett index och ägaren tar alltså del av upp- eller nergångar. Det nominella värdet betalas ut när obligationen tas tillbaka. Det är inte ovanligt att aktieindexobligationer är övervärderade vilket bidrar till möjligheten att köpa mer aktieindexobligationer. En handling som kan vara förknippat med mer risker för innehavaren.

Passar: Människor som har möjligheten att vara utan sina pengar under en längre tid men som är intresserade av ett tryggt sparande med möjligheter till att ta del av marknadernas ökningar.

Risk: Aktieindexobligationer har ett lågt risktagande. Dock skall det inte föraktas att bankerna tjänar mycket bra på obligationen och därför kan marknadsföringen ibland vara onödigt positiv. Något som också uppmärksammats av kritiker och finansinspektionen.

Avkastning: Om du är lite av en finanshaj fast vill ha ett tryggt sparande är det här en perfekt sparandeform. Kan du genomskåda marknader på lång sikt kan du tjäna bra pengar.