Avkastning vid sparande

För den ovane kan ordet avkastning ha en något diffus beskrivning. Det är dock onödigt att göra det krångligare än vad det är då avkastning egentligen innebär vinst på kapital. Att det dock av många anses diffust gör det inte mindre viktigt. Vilket sparandesätt du än väljer så kommer du förr eller senare möta begreppet. Eftersom olika sparanden är kopplade till olika former av risker så får du högre eller lägre avkastning. Avkastning är alltså egentligen betalningen du får beroende på vilket sätt du väljer att spara på. Ränta tänker många, fel säger vi.

För den ovane kan ordet avkastning ha en något diffus beskrivning. Det är dock onödigt att göra det krångligare än vad det är då avkastning egentligen innebär vinst på kapital. Att det dock av många anses diffust gör det inte mindre viktigt. Vilket sparandesätt du än väljer så kommer du förr eller senare möta begreppet. Eftersom olika sparanden är kopplade till olika former av risker så får du högre eller lägre avkastning. Avkastning är alltså egentligen betalningen du får beroende på vilket sätt du väljer att spara på. Ränta tänker många, fel säger vi. En ränta får du alltid förutsatt att dina pengar sitter på ett konto. En avkastning kan helt utebli eftersom att dina affärer skulle kunna gå dåligt. Ju högre risk, desto högre avkastning men också större ovisshet.

Ett annat ord för avkastning är ordet räntabilitet. Det finns ingen normal nivå på avkastningen eller räntabiliteten utan det har helt att göra med vilken bank du lägger ditt sparande hos, om affärerna går bra eller vilken bransch du följer. Räntabilitet används ofta i företagsekonomin då det illustrerar en vinst för verksamheten.