Statliga insättningsgarantin

Sverige har valt att införa en form av skydd för människor som sparar pengar hos bankerna. Man vill att svenskarna skall sätta in sina pengar på bankerna och inte ha dem hemma i madrassen och därför ger man också tillbaka en summa pengar om det skulle vara så att banken på något sätt inte kan betala ut det pengar som man har hos dem. Det här kallas för insättningsgarantin. Det är riksgälden ger privatpersoner en återbetalning upp till 500 000 kronor per person som har pengar i banken.

Sverige har valt att införa en form av skydd för människor som sparar pengar hos bankerna. Man vill att svenskarna skall sätta in sina pengar på bankerna och inte ha dem hemma i madrassen och därför ger man också tillbaka en summa pengar om det skulle vara så att banken på något sätt inte kan betala ut det pengar som man har hos dem. Det här kallas för insättningsgarantin. Det är riksgälden ger privatpersoner en återbetalning upp till 500 000 kronor per person som har pengar i banken. Den här summan höjdes under 2008 på grund av den rådande krisen som gjorde att osäkerheten var högre än någonsin. Tidigare låg insättningsgarantin på 250 000 kronor per person. Alla institut som finns med och täcks av garantin betalar in en summa pengar till riksgäldskontoret.