Nordea

Spara hos NordeaAllmänt

Nordea är en av bankjättarna i det här landet och också en bank som är populär att välja när det gäller att spara och placera pengar. Inte minst av anledningen att banken erbjuder många spar- och placeringsformer vilket möjliggör en stor flexibilitet att tillfredsställa kunders krav.

Spara hos NordeaAllmänt

Nordea är en av bankjättarna i det här landet och också en bank som är populär att välja när det gäller att spara och placera pengar. Inte minst av anledningen att banken erbjuder många spar- och placeringsformer vilket möjliggör en stor flexibilitet att tillfredsställa kunders krav.

Banken erbjuder flertalet olika sparkonton som är anpassade efter olika tillfällen och sparandemål. Man varierar räntor, bindningstider, antal uttag och avgifter friskt allt efter vilket konto som blir aktuellt. Förmånskonton, sparkonton, skogskonto, kapitalkonto och bonuskonto är ett utdrag av vilka konton som Nordea erbjuder.

Nordea erbjuder nollkupongsobligationer för sina kunder där du får en trygg och stabil avkastning. Fonder, aktier och aktieindexobligationer är också alternativ som finns hos företaget. Slutligen erbjuds också kunderna att satsa/placera pengar i kapitalförsäkringar som är ett spännande sätt att spara och få möjlighet till en fin avkastning på sitt satsade kapital.

Insättningsgaranti

Nordea gör som de flesta banker i det här landet och erbjuder en statlig insättningsgaranti.

Sparmöjligheter

– Sparkonton
– Fonder
– Aktier
– Obligationer
– Aktieindexobligationer
– Kapitalförsäkringar

Räntor

Läs mer om Nordea