Kapitalförsäkringar

Kapitalförsäkringar är en sparandeform som möjliggör fondsparande som helt och hållet bestäms av dig själv. Här väljer du helt själv var och i vilka fonder som dina pengar skall placeras i. Det är en bra och fördelaktiga sparandeform som möjliggör en skattelättnad både för privatpersoner och företag. Statistiskt sätt har kapitalförsäkringar en mycket bra avkastning då ingen vinstskatt beläggs vid inlösningen. Det finns en beskattning, om än väldigt låg. Som exempel kan nämnas att skattesatsen på en kapitalförsäkring låg på 1 procent under 2006.

Kapitalförsäkringar är en sparandeform som möjliggör fondsparande som helt och hållet bestäms av dig själv. Här väljer du helt själv var och i vilka fonder som dina pengar skall placeras i. Det är en bra och fördelaktiga sparandeform som möjliggör en skattelättnad både för privatpersoner och företag. Statistiskt sätt har kapitalförsäkringar en mycket bra avkastning då ingen vinstskatt beläggs vid inlösningen. Det finns en beskattning, om än väldigt låg. Som exempel kan nämnas att skattesatsen på en kapitalförsäkring låg på 1 procent under 2006. Dock kommer haken i en så kallad schablonskatt som innebär att du måste betala en avgift på värdet av försäkringen samt att andra administrativa avgifter kan komma att plockas från värdet där du har den placerad.

Passar: En kapitalförsäkring är bra för personer och företag som ser ett långsiktigt sparande. Måna väljer att pensionsspara och sparande för barn i den här typen.

Risk: Risken är densamma som i en räntefond. Ju längre du binder, desto högre risk.