Aktier

En aktie kan översättas som en andel i någonting. Ofta ett börsnoterat bolag då det handlar om sparande. Du blir alltså ägare av företaget som du har en aktie i, om än väldigt lite. Det ger dig dock möjlighet att ta del av utdelningar som görs i företaget. En aktie medför att du har rätt att uttala dig på årsmöten och stämmor i företaget. Det här är emellertid en lite felaktig bild då det finns olika typer av aktier som gör att du inte få uttala dig och så vidare. Ofta finns A- och B-aktier vilket illustrerar om vad du får och inte får möjlighet att göra.

En aktie kan översättas som en andel i någonting. Ofta ett börsnoterat bolag då det handlar om sparande. Du blir alltså ägare av företaget som du har en aktie i, om än väldigt lite. Det ger dig dock möjlighet att ta del av utdelningar som görs i företaget. En aktie medför att du har rätt att uttala dig på årsmöten och stämmor i företaget. Det här är emellertid en lite felaktig bild då det finns olika typer av aktier som gör att du inte få uttala dig och så vidare. Ofta finns A- och B-aktier vilket illustrerar om vad du får och inte får möjlighet att göra.

Att spara i aktier förutsätter att du på något sätt har en form av intresse av börs och finans. Genom att vara påläst och att följa med i marknadsutvecklingen medför att du kan tjäna bra med pengar. Finns inte intresset bör du se över ditt sparande och kanske välja andra former. Aktier kan sparas på olika lång sikt men generellt kan det vara lämpligt att ha pengarna innestående under en längre period. Du måste också vara medveten om att pengarna utsätts för en risk och du skulle rent teoretiskt kunna förlora var enda krona som du investerat i en aktie. Aktier påverkas av allt i vår omgivning och kan därmed svänga väldigt mycket tack vare eller på grund av olika beslut som tas. Marknadsvärdet bestäms av köpare och säljer och hur de gör just vid tillfället som det skall mätas, något som leder till stora osäkerheter då och då.

Passar: Människor som kan avvara lite större belopp och som är villiga att mera ”handla” med sina pengar än att spara. Investerar du större summor har du pengar att förlora innan du börjar vinna. Glöm dock inte att det går att förlora allting.

Risker: Att alla pengarna kan försvinna. Aktiesparande är det mest riskfyllda sättet att spara.