Risk

Om du slår upp termen risk i en företagsekonomisk ordlista kommer du få definitionen sannolikheten att något oönskat kommer inträffa multiplicerat med den genomsnittliga skadan för det som inträffat.

Om du slår upp termen risk i en företagsekonomisk ordlista kommer du få definitionen sannolikheten att något oönskat kommer inträffa multiplicerat med den genomsnittliga skadan för det som inträffat.

Genom att välja att spara på ett vanligt sparkonto utsätter du allt som oftast aldrig dina pengar för någon risk. Däremot finns det olika grader av risker om du väljer att spara i fonder, aktier eller obligationer. Där har du å andra sidan också en större möjlighet att tjäna mer pengar. Risk och avkastning har ett omvänt förhållande och ju mer av den ena gäller mindre av den andra.

Låg, mellan och hög risk

Låg risk innebär att du normalt sätt inte kan förlora dina pengar om saker och ting inte går riktigt åt pipsvängen. Du kan heller inte tjäna speciellt mycket pengar på den här nivån. En mellannivå höjer risktagandet men också avkastningen. På samma sätt fungerar den högsta nivån där risken är som störst men möjligheten till de stora pengarna är också väldigt hög.

Att träffa en bankman på ett möte är alltid en bra sak att genomföra när du skall inleda ett sparande. Det finns inga som kan branschen bättre och kan direkt se vad som passar dig och din personlighet bäst.