Ordlista

När det talas om sparande och att spara kommer det ofta upp en hel del krångliga ord. Vi på Alltomspara.se har därför sammanställt vanligt förekommande ord som ofta dyker upp. Om du hittar ord som du anser saknas så tveka inte att höra av dig så skall vi lägga till orden.

När det talas om sparande och att spara kommer det ofta upp en hel del krångliga ord. Vi på Alltomspara.se har därför sammanställt vanligt förekommande ord som ofta dyker upp. Om du hittar ord som du anser saknas så tveka inte att höra av dig så skall vi lägga till orden.


A
B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

 


A

 

Aktie

Andel i ett börsnoterat företag. Beviset på delägarskap ger dig rätt till röstning och aktieutdelning.

Aktieindexobligation

Obligation där avkastningen är kopplad till en marknad istället för ränta.

Autogiro

En summa som skall betalas in dras automatiskt från ett förutbestämt konto vid ett förutbestämt datum.

Avdragsgill

En term som används för utgifter som i deklarationen kan bidra till skattelättnader genom avdrag.

Aviavgift

Kostnad för utskick av inbetalningskort.

Avkastning

De pengar som du tjänar tack vare placerade pengar i aktier eller räntebärande papper. Pengar som genererar pengar.

 


B

 

Bankdagar

Ekonomisk term för när banker normalt har öppet. Vanligtvis vardagar som inte berörs av någon form av helgfirande.

Bankgiro

Nummerserie av sju eller åtta siffror som fungerar som en sifferadress till en bank för inbetalningar och transaktioner.

Banksekretess

En lagstiftning som finns till för att bedöma hur mycket information kring en bankkund som får lämnas ut.

Byggnadskredit

Likställs med byggnadslån.

Börsindex

Sammanlagt värde av alla underliggande aktier kopplat till just den börsen. Visar hur börsen går.

 


C


Courtage

Avgiften som en person som hjäläper dig med handel med fonder eller aktier tar ut.


D

Diskontering

Ett värde på exemplevis en obligation räknas om bakåt i tiden med en given räntesats för att veta vad som skall betalas för den.

 


E

 

E-legitimation

Ett sätt att identifiera dig när du gör ansökningar online och behöver skriva under. Skaffas enkelt via din bank.

 


F

 

Fond

Samling aktier och/eller värdepapper som är räntebärande papper som ägs av flera förtag tillsammans.

 

Förvaltningsavgift

En avgift som fondbolag tar ut för administration, förvaltning och förvaring av fonder.

 


I

 

Insättningsgaranti

Statlig garanti som ges privatpersoner som sparar pengar. Staten ersätter upp till 250 000 kronor om bolaget går i konkurs.

 


K

Kalenderhalvår

Året delas in i två kalenderhalvår. 1 januari – 30 juni och 1 juli till 31 december.

Kapitalvinst

När du får en avkastning och tjänar pengar genom en placering gör du en kapitalvinst.

Kapitalförlust

När dina placeringar går under det värdet som du köpte dem för så förlorar du pengar om du säljer dem för det lägre värdet och gör en kapitalförlust.

Kapitalisering

Se diskontering

Kupongobligation

En överenskommen ränta betalas ut en gång om året på värdet som satsats i obligationplaceringen. En kupongobligation köps i jämna tusental från ett nominellt belopp av 10 000 kronor.

 

 


L

 

Likvid

Ekonomisk term som anger att en person är kapabel att betala korrekt mängd som förutsätts.

Löptid

Tid som sträcker sig över givna villkor.

 


M

Marknadsvärde

Det pris som marknaden är beredd att betala för en viss produkt.

 


N

 

Nollkupongsobligation

Obligation som innebär att räntan inte betalas ut förrän löptiden för obligationen har gått ut. Räntepengarna samlas in vid samma tillfälle.

Nominellt belopp

Det fasta värdet på värdehandlingen, det vill säga pappersvärdet. Ingen hänsyn tas till värdeförändringar.

 


R

 

Ränta

Betalningen som banken ger dig för att du placerar hos dem.

Riksbanken

Bankernas bank. Den bank som sätter styrräntan eller reporäntan och det institut som lånar ut pengar till bankerna.

Risk

En sannolikhet att något oväntat och ej önskat inträffar i en placering. Delas ofta in i låg-, hög- och medelrisk.

 


S

 

Styrränta

Den ränta som Riksbanken tar ut för att låna ut till bankerna runt om i landet.

Sparränta

Se ränta.

Schablon

En mall för vad som skall betalas om du inte kan bevisa någonting med kvitton eller liknande. Ett generellt avdrag som får göras utan bevis.


T

 

Transaktion

Ett ekonomiskt flöde som sker mellan två eller flera enheter och är avtalad på förhand.

 


U

Upplupen

Någonting som uppkommit efter exempelvis en betalning har skett. Summan blir därför en skuld till nästa betalning.

Uppläggningsavgift

Avgift för det administrativa arbetet vid en uppläggning av tjänst.

 


V

 

Valuta

Term för olika länders pengar.

Värdeökning

Pengar som blir mer värda tack genom exemplevis en ökning i börsindex eller en ökad ränta.

 


Å

 

Återbetalningstid

Den förutbestämda tiden som en summa pengar skall återbetalas under.

 


 

Ö

Övertrasseringsavgift

Den avgift som du måste betala på grund av att du överstigt summan pengar som du har på ditt konto.

 


 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö