Insättningar och uttag

När man sparar pengar måste man vara medveten om att det finns vissa regler och restriktioner när det gäller insättning och uttag. Normalt är dock att det aldrig är några problem att sätta in pengar men att det däremot kan vara krångligare att få ut dem. Att ta ut pengar hos vissa banker görs mot avgifter för att täcka den administrativa kostnaden som banken utsätts för. Skulle insättningar som gjorts låsas under en tid vilket kan vara fallet i vissa avtal.

När man sparar pengar måste man vara medveten om att det finns vissa regler och restriktioner när det gäller insättning och uttag. Normalt är dock att det aldrig är några problem att sätta in pengar men att det däremot kan vara krångligare att få ut dem. Att ta ut pengar hos vissa banker görs mot avgifter för att täcka den administrativa kostnaden som banken utsätts för. Skulle insättningar som gjorts låsas under en tid vilket kan vara fallet i vissa avtal. Bryter du då det avtalet och tar ut pengarna ändå kommer avgifter till som straff. Det är också vanligt att uttag i automater kan kosta pengar, särskilt om du befinner dig utomlands. Kontrollera innan du gör uttagen då det inte är meningen att du skall förlora pengar på att spara dem.

Om du sparar i värdepapper så som aktier eller dylikt så betalar du realisationsvinst på alla dina uttag. Det innebär att 30 procent av summan som är vinst på det som du från början satte in betalas in till staten. Kapitalvinster och kapitalförluster kvittas mot varandra i deklarationen vilket gör att om du har vissa fonder som gått sämre kan du ta ut förlusterna mot de vinster som eventuellt görs i andra sparandeformer.