Fonder

Att spara i fonder är en mycket vanlig företeelse bland svenskar och något som också ofta förknippas med tryggt och säkert sparande med bra avkastning. Att köpa fonder innebär att du blir en andelsägare i den typ av fond du satsar pengarna i. Fonder kan sägas vara en samling aktier eller värdepapper som ofta värderas till hundratals miljoner kronor. Om tillgångarna i fonden ökar så ökar också värdet. Värdet på tillgångarna är alltså en form av genomsnittsvärde av anskaffningen. Fonder gestaltas i många olika sätt vilket också gör att valmöjligheten är stor.

Att spara i fonder är en mycket vanlig företeelse bland svenskar och något som också ofta förknippas med tryggt och säkert sparande med bra avkastning. Att köpa fonder innebär att du blir en andelsägare i den typ av fond du satsar pengarna i. Fonder kan sägas vara en samling aktier eller värdepapper som ofta värderas till hundratals miljoner kronor. Om tillgångarna i fonden ökar så ökar också värdet. Värdet på tillgångarna är alltså en form av genomsnittsvärde av anskaffningen. Fonder gestaltas i många olika sätt vilket också gör att valmöjligheten är stor. Ett fonsparande tillåter en insats från början som du kan låta ligga eller om du istället vill sätta in pengar varje månad. Du säljer också fonderna när själv du önskar vilket gör att pengarna inte blir låsta på något sätt. Du kan använda dig av förvaltare som sköter dina fondaffärer och kostnaden för den här dras av fondförmögenheten varje år. Det är dock inget argument för att du skall släppa ditt sparande helt till någon extern part utan du skall alltid ha kontroll på dina pengar. Det finns en lagstiftning i Sverige som säger att alla avgifter som dras på en fond skall specificeras till ägaren. De olika typerna av fonder följer nedan;

Aktiefonder
En aktiefond innebär att din investering placeras i olika börsnoterade företag. Förmögenheten som finns i fonden är fördelad på dessa företag för att bli påverkade av marknaden och dess upp- och nergångar.

Passar: De som vill ha hög tillväxt på lång sikt

Risk: Aktiefonder har en högre risk än sina alternativ då den baseras på en svängig börsmarknad.

Räntefonder
När du väljer att spara i räntebärande fonder får du alternativet att spara på kort eller lång sikt. Genom att välja ett kortsiktigt sparande i räntefonder når du den sparandeform som anses ha minst risk av alla räntebärande värdepapper. Långsiktiga räntefonder är bättre för personer som satsar större kapital under en längre period. Kortsiktiga fonder kallas oftast för penningmarknadsfonder och de långsiktiga kallas för obligationsfonder.

Passar: Människor som vill undvika stora svängningar i ekonomin och har högre ränta än ett vanligt företag.

Risk: Långa räntefonder har högre risker än de korta men är ändå att anse som lägre än många andra sparande former. När marknadsvärdet stiger sjunker värdet.

Blandfonder
Blandfonder är just en blandning av aktier och räntebärande papper. Olika fonder fördelar olika mellan alternativen beroende på vilken fond du väljer.

Passar: Blandfonder är ett bra alternativ för dig som vill ha lite högre risk än korttidsfonder men fortfarande på ett tryggt sätt. Kombinationen ger tryggheten från lågriskfonderna men avkastningen från aktierna.

Risk: Fördelningen mellan värdepapper och aktier avgör risken. Högre procent på aktiesidan ger högre risk men också chans till högre avkastning och vice versa.

Fond-i-Fond
I förhållande till de andra fonderna som finns på marknaden är fond-i-fond ett relativt nytt sparandesätt. Här blir du delägare i en fond genom att betala där fonden i fråga är en kombination av minst två andra fonder. Riskerna minskar mot att spara i en vanlig och ensam fond. Dock tillkommer förvaltningsavgifter för att få vara med i laget. Något som ägarna givetvis tjänar pengar på. Lagstiftningen reglerar dock att de som erbjuder fonderna inte skall kunna ta ut avgifter om de äger båda fonderna som är med i kombinationen.

Passar: Har du varken tid eller lust att sitta och forska i fondsparande är det här ett perfekt sätt att spara på. Genom att betala avgiften slipper du det här.

Risk: Risken är lika stor som i övrigt fondsparande. Kortsiktiga fonder ger mindre avkastning men mindre risk och vice versa.

Hedgefonder
Hedgefonder är en fond som skiljer sig från de övriga radikalt. En hedgefonds värde baseras på hur finansmarknaderna i världen rör på sig. Målsättningen är att sydda kapitalet som finns i fonden från värdeminskningar och medverka till ägarnas avkastning, oberoende om vad som händer på marknaden.