Obligationer

En obligation innebär att du köper ett papper för pengar som går in till den bank som utfäste obligationen så att de får in kapital. I obligationen finns ett avtal som reglerar hur länge måste ha obligationen i dina ägor. I Sverige är det staten, bankerna, några privata företag samt kommunerna som ger ut obligationer. Obligationerna delas in i premie- och privatobligationer.

Premieobligationer

En obligation innebär att du köper ett papper för pengar som går in till den bank som utfäste obligationen så att de får in kapital. I obligationen finns ett avtal som reglerar hur länge måste ha obligationen i dina ägor. I Sverige är det staten, bankerna, några privata företag samt kommunerna som ger ut obligationer. Obligationerna delas in i premie- och privatobligationer.

Premieobligationer
En premieobligation är en obligation som har fått ett nummer tilldelat till sig. Numren6 används sedan i en dragning som kan liknas vid ett lotteri där vinnande numret får en summa pengar. Möjligheten att vinna upp till en miljon skattefritt är det som lockar mest människor. Här får du ingen ränta utan kan egentligen bara vinna på själva lotteriet.

Privatobligationer
En privatobligation är mer likt ett vanligt värdepapper som löper på en bestämd tid. Vanligast är att pappret är utställt på mellan ett och tio års tid. Obligationen har alltid på förhand en dag som den kommer upplösas på. Privatobligationen värderas till kurser och anges alltid i procent av värdet på dagen för inlösning. Som exempel kan sägas att du vid kursen 80 får köpa en obligation som efter 10 år är värd 10 000 kronor för 8 000 kronor idag. Två olika typer av privatobligationer finns.

En kupongobligation har en årlig ränta som betalas ut på det värdet du satsat i obligationen. Den köps i jämna tusental från ett nominellt belopp av 10 000 kronor. Oavsett räntor och inflation gäller alltså 10 000 kronor för pappret.

En Nollkupongsobligation innebär att räntan inte betalas ut förrän löptiden har utgått. Räntepengarna betalas alltså ut först när löptiden gått ut. Du får då allting i en klumpsumma.

Passar
Obligationer är en trygg och säker placering. Om du håller din obligation hela löptiden så vet du precis hur mycket pengar du kommer få på dagen. Pengarna är aldrig bundna och kan när som helst lyftas ut.

Risk
Risken kan variera beroende på vem du lånar ifrån och vem du lånar ut till. Så länge det handlar om staten är det inga problem men privata företag kan däremot ha svårare att betala ut när de väl måste.

Avkastning
Avkastningen varierar med vilken typ av obligation som väljs. Om du håller kvar din insats tills tiden har gått ut så vet du också vad du kommer få för pengar.