Pensionsspara

Pensionen är viktig, även om inte alla verkar vilja tro det. Det är viktigt att säkra sin framtid som gammal genom att avsätta pengar varje månad som faktiskt gör att du kan ha ett bra liv även efter du slutar jobba. Med det nya systemet som infördes så har du i större utsträckning möjlighet att påverka din egen pension. Så här funkar pensionen;

Pensionen är viktig, även om inte alla verkar vilja tro det. Det är viktigt att säkra sin framtid som gammal genom att avsätta pengar varje månad som faktiskt gör att du kan ha ett bra liv även efter du slutar jobba. Med det nya systemet som infördes så har du i större utsträckning möjlighet att påverka din egen pension. Så här funkar pensionen;

Allmän pension är något som alla människor får som jobbar i Sverige. Storleken på den här utbetalningen beror helt och hållet på hur mycket du har tjänat under åren i tjänst. Den allmänna pensionen finansieras således av dig själv och ingen annan. Varje år betalas 18,5 % av din inkomst in på pensionskontot och det här kan du tydligt se på deklarationen. Du får också en så kallad tjänstepension av dina arbetsgivare som du har. Den kan vara både individuell eller avtalad genom ett större beslut. Pensionen bekostas av arbetsgivaren.

Olika typer av pensionssparande
Ett pensionssparande kan ske på många olika sätt. Det går exempelvis att spara genom ett individuellt pensionssparande, IPS. Du avgör själv hur mycket pengar som skall avsättas i sparande. Avlider du tillfaller pengarna din make eller maka, samboende eller barn. Om ingen finns i liv så tillfaller pengarna enligt testamente.

Det är också fullt möjligt att spara pengar via fonder. Här kan du själv avgöra om det skall ske i räntebärande papper eller aktier och du väljer själv när pengarna skall tas ut eller vem som skall få ärva dem.

Det går också bra att spara pengar i en så kallad pensionsförsäkring. Du betalar vanlig inkomstskatt när du tar ut pengarna samt en skatt som är schablonmässig. Sparandet är ett bundet sparande och du kan bara börja ta ut pengar när du fyller 55 år. Förmånstagarna är desamma som gäller vid IPS. Saknas dessa går pengarna till försäkringskollektivet.